Om oss

Postadr.: Pb 118, NO-3165 Tjøme - Besøksadr.: Velveien 5, Grimestad, Tjøme
Telefon: 33 38 68 73 - Faks: 33 35 28 34 - Mobil: 920 63 390
Epost:post@maritimekurs.com - www.batforerskolen.no - Org.nr.: 980 431 576 Forsidefoto©Alison, Maine/USA (Fredrik Brodersen, Doyle-Lyngør)

  

Skole med erfaring

Øystein Johnsen er sjøkaptein med pedagogisk erfaring som bl. a. lærer for yrkeskystskippere, og som foreleser i navigasjon på Høgskolen i Vestfold. Les mer ...

  

Autorisert testsenter for Båtførerprøven

Båtførerskolens lokaler på Grimestad er godkjent som autorisert testsenter for eksamen i Båtførerprøven. Det er Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

  

Kvalitet og kompetanse

Det er betryggende å vite at kursholderen vet hva han snakker om. Når det gjelder undervisningen til Båtførerprøven, er det opp til den enkelte kursdeltager å vurdere kvaliteten på kurstilbudet og kompetansen til kursholderen. Det er i dag ingen formelle krav til lærer, eller kvalitetssikring av kursarrangør.

  

Kvalitetssikring

Hva angår undervisningen til D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritids- båtskipper World Wide, kreves godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. En slik godkjenning krever et eget kvalitetssikringssystem.

  

Skole med egen godkjenning

Båtførerskolen utarbeider eget kvalitetssikringssystem for å kjøre kurs i D5L Fritidsbåtskipper og D5LA Fritidsbåtskipper World Wide, som skole med egen godkjenning.

  

Forgus 36

Båtførerskolen disponerer havgående seilfartøy, LK 2400 "Necesse". Les mer ...

 

 SS Johanna nordover langs Nesoddlandet, juni 1999

(Foto:Øystein Johnsen)

På vei hjem fra Angola, april 2005. Med lokal guide etter besøk i Apartheidmuseet i Johannesburg

På SS Johanna, juni 1999 (Foto: Øystein Johnsen)