D5LA World Wide / VHF

  

Kvalitetssikring

Undervisningen til D5LA Fritidsbåtskipper World Wide krever godkjenning av Sjøfartsdirektoratet. En slik godkjenning forutsetter et eget kvalitetssikringssystem.

  

Båtførerskolen har i dag ikke egen godkjenning

men er i ferd med å utarbeide eget kvalitetssikringssystem. Båtførerskolen tilbyr i dag ikke kurs i D5LA Fritidsbåtskipper World Wide.

  

D5LA Fritidsbåtskipper World Wide / Intensivkurs

Gir fritidsbåtskippere ubegrenset fartsområde. Tilleggskurs til D5L over 5 dager, 45 skoletimer pluss eksamen. Kurset gir grunnlag for seilas over store avstander, storsirkelseilas og innføring i bl.a. posisjonsbestemmelse ved hjelp av himmellegemer.

For å oppnå "World Wide"-påtegning må du også ha VHF-sertifikat.

Send Info

 World Wide