Bli bedre båtfører

xxxxxxxxxxxxxx
Obligatorisk bevis for båtfører

Regjeringen besluttet å innføre obligatorisk bevis for båtfører i Norge fra 1. mai 2010, med visse unntak og avgrensinger.

Fritak for båtfører født før 1.1.1980

Alle som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer må ha båtførerbevis. Regjeringen besluttet å innføre et fritak fra ordningen for enhver båtfører som er født før 1.1.1980.

Båtførerskolen

Båtførerskolen er fornøyd med ordningen som vil være med på å fremme bedre holdninger og atferd på sjøen.

Fritak for alle født før 1.1.1980

Den gruppen som representerer de største ulykkestallene i fritidsbåtflåten, nemlig alle som er født før 1980, har fått fritak fra ordningen. Det ser vi som en svakhet.

Egen og andres sikkerhet

Med tanke på egen og andres sikkerhet bør også de som er født før 1980 lære seg det absolutte minimum –
Regler til forebygging av sammenstøt på sjøen;

– Regler for styring og seilas
– Lanterner og signalfigurer
– Lyd- og lyssignaler, herunder
— Manøver- og varselsignaler
— Lydsignaler under nedsatt sikt
— Signal for å påkalle oppmerksomhet, og
— Nødsignaler

En falsk trygghet

Den vanlige båtfører har ingen oversikt over hva man ikke kan. Det gir en falsk trygghet. Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden.

xxxxxx

xxxxxx


(Foto: Redningsselskapet)


RS Gjert Wilhelmsen (Foto: Redningsselskapet)


«Att angöra en brygga …»