PÅMELDING

Båtførerprøven på Tjøme

For deg som ønsker individuell oppfølging, og tid til forankring av teorien. 

Tider
To kvelder, onsdag og torsdag kl. 17:30–20:45, med repetisjon og tester lørdag 09:30-13:00, og eksamen mellom 13:30–16:00.

Pris
Pris kr. 1 650.-, som inkluderer kursavgift, lån av kurslitteratur og materiell.

Anbefalt, tilgjengelig teori før kurset:

https://naca.no/forstereis-langs-kysten/

¤ ¤ ¤

Påmeldingsfrist
Løpende påmelding – Maks kandidater pr. kurs 12.

Kontinuering
Dersom du ikke består eksamen, kan du delta som gratispassasjer på et senere kurs etter avtale.

Kurslitteratur
Båtførerprøven i teori og praksis. Veiledende bokpris kr. 495.-. Kan kjøpes av oss kr. 400.-. Kurs og bok betales til bank 8398 05 12544, eller vipps #808763.
Eksamensavgift kr. 874.-/kontinuering kr. 461.-, betales til Norsk Test AS, båtførerregisteret.no.
Alle kursdeltagere får låne kart og parallellforskyver, så du behøver bare ha med deg passer og kalkulator for å delta på kurset.

BÅTFØRERSKOLEN / EDUCAT AS
Sjøkaptein Øystein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor
Velveien 5, Grimestad, 3145 Tjøme – Tlf. +47 920 63 390
post@maritimekurs.comwww.batforerskolen.no 

Litt mer om 3-dagers kurset

I Sjøfartsdirektoratets Retningslinjer for båtførerprøven, pkt. 4.1 anbefales det at:

«Kursleder bør ha nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, samt en viss pedagogisk erfaring.
For at pensumet til båtførerprøven skal kunne dekkes tilstrekkelig bør ikke undervisningen være av kortere varighet enn 25 timer à 45 minutter. For ungdommer og personer med liten eller ingen erfaring med bruk av båt bør antall kurstimer økes.»  

Båtførerskolen har vært godkjent testsenter siden 2007. Vi tilbyr nå et undervisningsopplegg som ligger i nivået mellom 25 timers klasseromsundervisning, og én dags test av korttidshukommelsen, hvor eksamen avlegges etter 4-6 timers innlæring, uten krav til forståelse eller tid til repetisjoner.

¤  ¤  ¤

En falsk trygghet
Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden. Den vanlige båtfører mangler oversikt over hva man ikke kan.

Tips til førstereis langs kysten – dagseilas

Hele innholdet finner du her.

Skal du ut på din første dagstur langs kysten? Denne ingressen er ment å gi en oversikt over innholdet i artikkelen ved samme navn. Du seiler tryggere når du har lest hele innholdet.
Som båtfører har du ansvaret for sikkerheten både for deg selv og andre om bord. Hele artikkelen gir deg en grunnleggende innføring i kartforståelse, sjømerker, sjøveisregler og kommunikasjon – alt du trenger for å seile utenfor beskyttede farvann.

Kartforståelse
Kart er avgjørende for navigasjon. Et kart er en forminsket tegning av jordas overflate, men siden jorda er rund, kan kartprojeksjoner føre til feil. Et båtsportkart, som er laget for båtfolk, har en stor målestokk som gir tilnærmet riktig avstand mellom punkter. Det er viktig å forstå hvordan kartet er laget og hvordan du bruker det for å finne riktig kurs.


Det er umulig å gjengi deler av en kuleoverflate på et stykke plant papir uten at noe blir galt.

Innelukket farvann – Fartsområde 1
Innelukket farvann inkluderer norske innsjøer, elver og fjorder hvor det ofte er smult  farvann. Eksempler er Oslofjorden innenfor Drøbak og Larviksfjorden innenfor Oterø. For å navigere trygt, må du kunne lese sjøkart og forstå symbolene for grunner, skjær og vrak.

Sjømerker
Sjømerker er som trafikkskilt på sjøen. Lateralmerker og kardinalmerker hjelper deg å holde kursen. Lateralmerker viser hovedleia nordover (hovedruten) med grønn stake om styrbord (høyre), og rød stake om babord (venstre). Kardinalmerker viser trygge passasjer med trekanter og svarte og gule bånd. Det er viktig å kunne tolke disse merkene for sikker seilas.

Her ser vi kardinalmerkene i litt forskjellig utførelse. Toppmerkene kan enkelt identifiseres ved at N-merket peker mot nord, S-merket peker mot sør, det øverste merket i toppmerket til W-merket kan med litt godvilje likne på en V, og det som gjenstår er E-merket.

Sjøveisregler
For å unngå kollisjoner, må du kjenne til sjøveisreglene. Her følger et lite utvalg:
Regel 5: Utkikk – Du skal alltid holde ordentlig utkikk.
Regel 6: Sikker fart – Tilpass farten etter forholdene for å kunne manøvrere riktig.
Regel 7: Fare for sammenstøt – Bruk alle tilgjengelige midler for å vurdere kollisjonsfare.
Regel 8: Manøver for å unngå sammenstøt – Manøvrer i god tid og tydelig for å unngå fare.
Regel 9: Trange farvann – Hold styrbord i leia.
Regel 10: Trafikkseparasjonssystemer – Et fritidsfartøy skal krysse tvers på nyttefartøyets retning.
Regel 12: Seilfartøy – Har egne regler for vikeplikt i forhold til motorfartøy.
Regel 13: Innhenting – Et fartøy som innhenter skal holde av veien for det fartøyet som blir innhentet.
Regel 14: Motsatte kurser – Når to maskindrevne fartøy styrer motsatte kurser, skal begge vike til styrbord.
Regel 15: Kurser som skjærer hverandre – Når to maskindrevne fartøy styrer kurser som skjærer hverandre, skal det fartøyet holde av veien som har det andre på sin styrbord side.

Kommunikasjon
En VHF-radio er et viktig verktøy på sjøen, mye bedre enn en mobiltelefon. Med VHF kan du få hjelp fra andre båter og kystradiostasjoner som er tilgjengelige 24/7. For å bruke VHF-radio trenger du et VHF/SRC-sertifikat. GMDSS-systemet gir godkjente prosedyrer for nødsituasjoner, og en EPIRB (nødpeilesender) kan varsle via satellitt med GPS-posisjon hvis du er i nød.

Eksempel på stasjonær og håndholdt VHF.

Når du har gjort deg kjent med hele innholdet av denne artikkelen – den finner du altså her – er du godt forberedt for en trygg og spennende seilas langs kysten. Husk å være oppmerksom, forberedt og tilpasse farten etter forholdene. God tur!

¤  ¤  ¤

Hva er båtførerbeviset?
Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvilke aldersgrenser gjelder for å føre fritidsbåter?
Er du under 16 år kan du føre følgende fritidsbåter:
– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 10 hestekrefter (7,5 kw)
– Maks hastighet 10 knop (18,5 km/t)

Fra du er fylt 16 år kan du føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:
– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 25 hestekrefter (19 kw)

Autorisert testsenter for Båtførerprøven på Tjøme
Båtførerskolen har vært godkjent som autorisert testsenter for eksamen i båtførerprøven siden 2007.


Fornøyde kursdeltakere

Fra 3-dagers kurset/Båtførerprøven på Tjøme

Per Martin Johansen: «Båtførerkurs med sjøkaptein Øystein Johnsen ved Båtførerskolen var en effektivt og grundig innlæring i alle emner i pensumet for båtførerprøven. Alt var logisk forklart og rett på sak. I tillegg til lang og bred erfaring fra kursleder – både yrkesfaglig og som lærer på høyskole – så fikk jeg tips om artikler og teori med maritim tilknytning for videre læring. Dette er uvurderlig da emnet er så bredt. Alltid noe nytt å lære. Kurset anbefales på det varmeste.»
Tjøme, juni 2023 

Fra intensivkurs i Båtførerprøven, Tjøme
Jan Erik Skjolden: «Takk for et veldig bra kurs. Vi lærte mer enn forventet.»
Trond Carlsen: «Synes vi hadde et fint og lærerikt kurs. Bra med mye fokus på navigasjon og kartlære. Det er jo viktig i praktisk båtliv. Morsomt også med bra eksamensresultat.»

Fra kveldskurs i Båtførerprøven, Høgskolen i Vestfold
Pia Marents: » Intensivt, meget lærerikt kurs. Passer alle – fra gamle sjøulker til uerfarne – tidligere passasjerer!»
Hilde Sørensen: «For meg som ikke hadde noen erfaring med båt utover det helt minimale, var dette kurset virkelig en utfordring. Men læringskurven var bratt og jeg satt fort igjen med masse nyttig kunnskap. Dette vil garantert gjøre båtsommeren mer interessant!»
Ulf L. Hallenstvet: «Jeg har kost meg i ro- og seilbåt i snart tretti år. Dette kurset har lært meg å bli en tryggere båtfører!»

Fra intensivkurs D5L Fritidsbåtskipper, Tjøme
Båtførerskolen har avholdt D5L-kurs i samarbeid med sjøkaptein Arne Harøy, Hustadvika Båtskole på Bud. Harøy er kjent fra utallige maritime kurs på nordvestlandet, ikke minst fra Ålesund Maritime Fagskole og Fræna videregående.

Petter Næss Welhaven: «Takk for flott gjennomført kurs. Det var intensivt og meget lærerikt. Fordelen med å gjennomføre opplæringen som et intensivkurs er at all fokus er knyttet opp mot det man skal lære. Elevene er tilstede hele tiden og samarbeider dermed om felles læring. Som elev følte jeg at jeg ble fulgt nøye opp og at jeg fikk den opplæringen og kompetansen som skal til for å gjennomføre eksamen. I tillegg fikk vi inngående kunnskap om hva godt sjømannskap er og hva som skal til for å opptre profesjonelt og ryddig til sjøs. I tillegg til teoretisk opplæring på Tjøme, fungerte samarbeidet med eksterne instruktører meget godt. Der fikk vi opplæring i førstehjelp, sikkerhet og motorlære. I mitt tilfelle var det viktig å få avlagt eksamen i D5L, da jeg har kjøpt båt som krever dette. Imidlertid vil jeg i ettertid anbefale kurset til alle som har båt av en slik størrelse at det er aktuelt å kjøre utenfor kysten og kanskje åpent hav, for eksempel til Danmark. Jeg har hatt både motorbåter og seilbåter av alle størrelser og har sett på meg selv som en erfaren «båtmann». Men, nå har jeg innsett at det var meget nyttig å lære mer … Jeg kan på det varmeste anbefale Båtførerskolen ved Øystein Johnsen. Hvis noen ønsker å forhøre seg ytterligere om mine erfaringer med kurset, kan jeg treffes på telefon 908 41 770.

Jeg ringer Båtførerskolen til høsten, da ønsker jeg World Wide!«


Her ser vi to vestmerker plassert ved siden av hverandre. Dette melder «ny fare», f.eks. vrak, som man ikke har rukket å angi i nytt opptrykk av kartet. Når den nye faren er tilstrekkelig kjent, skal det ene merket fjernes. Østmerke til høyre.

Hold styrbord for møtende båt. Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord  side, rød mot rød. (Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)


Ankerligger, kortere enn 20 m., kulens diameter er 30 cm. For fartøy lengre enn 20 m. er kulens diameter 60 cm.


Merker med tilhørende kartsymboler for frittliggende fare.

Hold til styrbord i en trang lei. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang lei eller et trangt løp.
(Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)


Slepebåt med slepets lenge større enn 200 m. Hold deg godt klar, det har hendt at fritidsbåter har rotet seg bort i slepet, takket være uforstand og/eller utilstrekkelig merking.


Når vi setter ut koordinater og plotter posisjoner i kartet, setter vi avstanden i passeråpningen målt etter breddeskalaen rett utfor der målingen er gjort, og forholder oss til nærmeste meridian og parallellsirkel.
(Illustrasjon: Sailingissues.com)


Lo båt viker for le båt. Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest»  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!
(Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)