PÅMELDING

Båtførerprøven på Tjøme – to kurs før ferien

Ett 3-dagers kurs tirsdag og torsdag kveld, med repetisjon, tester og eksamen lørdag, og
ett 1-dags eksamensrettet intensivkurs, lørdag med eksamen.

3-dagers kurset

For deg som ønsker individuell oppfølging, og tid til forankring av teorien. For deg som har vilje og lyst til å lære mer. I tillegg – valgfritt, og uten ekstra kostnad – første torsdag etter eksamen: Innføring i terrestrisk navigasjon og klassisk bestikkregning.

Tider
Tirsdag og torsdag kl. 17:30–20:45, lørdag 09:30-14:00 / eksamen 14:30–16:30, evnt. tirsdagen etter 17:30 – 19:30.

Pris
Pris kr. 1 650.-, som inkluderer kursavgift, lån av kurslitteratur og materiell.

1-dags intensivkurs

For deg som har en del erfaring, men mangler oversikt over hva du ikke kan. For deg som har det travelt, men som er innstilt på å lese deg opp før kurset.
Anbefalt teori: https://naca.no/forstereis-langs-kysten/.

Tider
Lørdag 09:00-14:00 / eksamen 14:30–16:30, evnt. tirsdagen etter kl 17:30 – 19:30.

Pris
Pris kr. 850.-, som inkluderer kursavgift, lån av kurslitteratur og materiell.

¤ ¤ ¤

Påmeldingsfrist
Løpende påmelding – Maks kandidater pr. kurs 12.

Kontinuering
Dersom du ikke består eksamen, kan du delta som gratispassasjer på et senere kurs etter avtale.

Kurslitteratur
Båtførerprøven i teori og praksis. Veiledende bokpris kr. 475.-. Kan kjøpes av oss kr. 375.-. Kurs og bok betales til bank 8398 05 12544, eller vipps #808763.
Eksamensavgift kr. 837.-/kontinuering kr. 441.-, betales til Norsk Test AS, båtførerregisteret.no.

BÅTFØRERSKOLEN / EDUCAT AS
Sjøkaptein Øystein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor
Velveien 5, Grimestad, 3145 Tjøme – Tlf. +47 920 63 390
post@maritimekurs.comwww.batforerskolen.no 

 

Litt mer om 3-dagers kurset

I Sjøfartsdirektoratets Retningslinjer for båtførerprøven, pkt. 4.1 anbefales det at:

«Kursleder bør ha nautisk kompetanse og erfaring i bruk av fritidsbåt, samt en viss pedagogisk erfaring.
For at pensumet til båtførerprøven skal kunne dekkes tilstrekkelig bør ikke undervisningen være av kortere varighet enn 25 timer à 45 minutter. For ungdommer og personer med liten eller ingen erfaring med bruk av båt bør antall kurstimer økes.»  

Båtførerskolen har vært godkjent testsenter siden 2007. Vi tilbyr nå et undervisningsopplegg som ligger i nivået mellom 25 timers klasseromsundervisning, og én dags test av korttidshukommelsen, med eksamen etter 4-6 timers innlæring, og uten krav til forståelse eller tid til repetisjoner.

Første torsdag etter eksamen 17:30-20:45:
Valgfritt, og uten ekstra kostnad for dem som søker innsikt i hva klassisk navigasjon virkelig dreier seg om – å samtidig få mer ut av kurset enn bare det å i hui og hast stå til eksamen – tilbyr vi :  Innføring i terrestrisk navigasjon og klassisk bestikkregning – på engelsk: Dead Reckoning, begrepet utviklet fra Deduced Reasoning til Deduced Reckoning, så forkortet til Ded Reckoning, og endelig Dead Reckoning. Engelskmennene har sin måte å forklare begrepet på: “A best guess based upon a navigator’s skillful reasoning on where he intends to go or where he believes he is”.
Vi blir kjent med: Når bestikkregning slutter og terrestrisk navigasjon begynner • forskjellen på en peiling og en stedlinje • relativ peiling • peiling med mellomliggende seilas (avbrutt krysspeiling) • bestemme avstand til et punkt uten bruk av kart eller radar, strømløst, uten GPS.

¤  ¤  ¤

En falsk trygghet
Den vanlige båtfører mangler oversikt over hva man ikke kan. Det gir en falsk trygghet. Vår erfaring fra kursvirksomheten er at de med lengst fartstid blir mest overrasket over alt de burde ha lært seg for lenge siden.

Obligatorisk bevis for båtfører
Regjeringen besluttet å innføre obligatorisk bevis for båtfører i Norge fra 1. mai 2010, med visse unntak og avgrensinger.

Fritak for alle født før 1.1.1980
Vedtaket innebærer at enhver båtfører som skal føre en fritidsbåt over 8 meter og/eller har 25 hk eller mer må ha båtførerbevis. Regjeringen besluttet å innføre et fritak fra ordningen for alle som er født før 1.1.1980.

Egen og andres sikkerhet
Med tanke på egen og andres sikkerhet bør også de som er født før 1980 lære seg det absolutte minimum – reglene til forebygging av sammenstøt på sjøen:

• Regler for styring og seilas
• Lanterner og signalfigurer
• Lyd- og lyssignaler, herunder
•• Manøver- og varselsignaler
•• Lydsignaler under nedsatt sikt
•• Signal for å påkalle oppmerksomhet, og
•• Nødsignaler

Hva er båtførerbeviset?
Båtførerbeviset er et bevis som lar deg føre norske fritidsbåter opp til 15 meters lengde (49,21 fot), innenfor Norges grenser.

Hvilke aldersgrenser gjelder for å føre fritidsbåter?
Er du under 16 år kan du føre følgende fritidsbåter:
– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 10 hestekrefter (7,5 kw)
– Maks hastighet 10 knop (18,5 km/t)

Fra du er fylt 16 år kan du føre følgende fritidsbåter uten båtførerbevis:
– Lengde opp til 8 meter (26,5 fot)
– Maks 25 hestekrefter (19 kw)

Autorisert testsenter for Båtførerprøven på Grimestad
Båtførerskolens lokaler på Grimestad har vært godkjent som autorisert testsenter for eksamen i båtførerprøven siden 2007.

Kurspris og eksamensavgift/Båtførerprøven
Alle kursdeltagere får låne kart og parallellforskyver, så du behøver bare ha med deg passer og kalkulator for å delta på kurset. Kurspris er kr 1.650,-, som inkluderer kursavgift og lån av kurslitteratur. Det kommer eksamensavgift til Norsk Test AS på kr 837,- i tillegg. Aldersgrense for å avlegge Båtførerprøven er 14 år. Du vil da få utstedt Båtførerbevis når du er 16 år.


Fornøyde kursdeltakere

Fra intensivkurs i Båtførerprøven, Tjøme
Jan Erik Skjolden: «Takk for et veldig bra kurs. Vi lærte mer enn forventet.»
Trond Carlsen: «Synes vi hadde et fint og lærerikt kurs. Bra med mye fokus på navigasjon og kartlære. Det er jo viktig i praktisk båtliv. Morsomt også med bra eksamensresultat.»

Fra kveldskurs i Båtførerprøven, Høgskolen i Vestfold
Pia Marents: » Intensivt, meget lærerikt kurs. Passer alle – fra gamle sjøulker til uerfarne – tidligere passasjerer!»
Hilde Sørensen: «For meg som ikke hadde noen erfaring med båt utover det helt minimale, var dette kurset virkelig en utfordring. Men læringskurven var bratt og jeg satt fort igjen med masse nyttig kunnskap. Dette vil garantert gjøre båtsommeren mer interessant!»
Ulf L. Hallenstvet: «Jeg har kost meg i ro- og seilbåt i snart tretti år. Dette kurset har lært meg å bli en tryggere båtfører!»

Fra intensivkurs D5L Fritidsbåtskipper, Tjøme
Båtførerskolen har avholdt D5L-kurs i samarbeid med sjøkaptein Arne Harøy, Hustadvika Båtskole på Bud. Harøy er kjent fra utallige maritime kurs på nordvestlandet, ikke minst fra Ålesund Maritime Fagskole og Fræna videregående.

Petter Næss Welhaven: «Takk for flott gjennomført kurs. Det var intensivt og meget lærerikt. Fordelen med å gjennomføre opplæringen som et intensivkurs er at all fokus er knyttet opp mot det man skal lære. Elevene er tilstede hele tiden og samarbeider dermed om felles læring. Som elev følte jeg at jeg ble fulgt nøye opp og at jeg fikk den opplæringen og kompetansen som skal til for å gjennomføre eksamen. I tillegg fikk vi inngående kunnskap om hva godt sjømannskap er og hva som skal til for å opptre profesjonelt og ryddig til sjøs. I tillegg til teoretisk opplæring på Tjøme, fungerte samarbeidet med eksterne instruktører meget godt. Der fikk vi opplæring i førstehjelp, sikkerhet og motorlære. I mitt tilfelle var det viktig å få avlagt eksamen i D5L, da jeg har kjøpt båt som krever dette. Imidlertid vil jeg i ettertid anbefale kurset til alle som har båt av en slik størrelse at det er aktuelt å kjøre utenfor kysten og kanskje åpent hav, for eksempel til Danmark. Jeg har hatt både motorbåter og seilbåter av alle størrelser og har sett på meg selv som en erfaren «båtmann». Men, nå har jeg innsett at det var meget nyttig å lære mer … Jeg kan på det varmeste anbefale Båtførerskolen ved Øystein Johnsen. Hvis noen ønsker å forhøre seg ytterligere om mine erfaringer med kurset, kan jeg treffes på telefon 908 41 770.

Jeg ringer Båtførerskolen til høsten, da ønsker jeg World Wide!«


Her ser vi to vestmerker plassert ved siden av hverandre. Dette melder «ny fare», f.eks. vrak, som man ikke har rukket å angi i nytt opptrykk av kartet. Når den nye faren er tilstrekkelig kjent, skal det ene merket fjernes. Østmerke til høyre.

Hold styrbord for møtende båt. Når to motorbåter styrer mot hverandre, skal begge i god tid vike litt til styrbord. Båtene vil da passere hverandre på babord  side, rød mot rød. (Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)


Ankerligger, kortere enn 20 m., kulens diameter er 30 cm. For fartøy lengre enn 20 m. er kulens diameter 60 cm.


Merker med tilhørende kartsymboler for frittliggende fare.

Hold til styrbord i en trang lei. Båter mindre enn 20 meter og seilbåter skal ikke sjenere gjennomfarten for en stor båt som bare kan gå sikkert i en trang lei eller et trangt løp.
(Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)


Slepebåt med slepets lenge større enn 200 m. Hold deg godt klar, det har hendt at fritidsbåter har rotet seg bort i slepet, takket være uforstand og/eller utilstrekkelig merking.


Når vi setter ut koordinater og plotter posisjoner i kartet, setter vi avstanden i passeråpningen målt etter breddeskalaen rett utfor der målingen er gjort, og forholder oss til nærmeste meridian og parallellsirkel.
(Illustrasjon: Sailingissues.com)


Lo båt viker for le båt. Når to seilbåter har vinden inn fra samme side, skal båten som er «nærmest»  vinden vike for den andre. Ta ikke vinden fra andre seilere!
(Illustrasjon: Sjøfartsdirektoratet)