Om oss

Postadr.: Pb 118, NO-3165 Tjøme – Besøksadr.: Velveien 5, Grimestad, Tjøme
Telefon: 33 38 68 73 – Mobil: 920 63 390
Epost: post@maritimekurs.com – www.batforerskolen.no – Org.nr.: 980 431 576 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Autorisert testsenter for Båtførerprøve

Båtførerskolens lokaler på Grimestad er autorisert testsenter for eksamen til Båtførerprøven. Det er Norsk Test AS som utsteder båtførerbevis på vegne av Sjøfartsdirektoratet.

Kvalitet og kompetanse

Det er betryggende å vite at kursholderen vet hva han snakker om. Når det gjelder undervisningen til Båtførerprøven, er det opp til den enkelte kursdeltager å vurdere kvaliteten på kurstilbudet og kompetansen til kursholderen.

Kvalitetssikring av kursarrangør

Det er i dag ingen formelle krav til lærer, eller kvalitetssikring av kursarrangør. Båtførerskolen ledes av sjøkaptein Øystein Johnsen. Han har pedagogisk erfaring fra tiden som lærer for yrkeskystskippere, som instruktør på navigasjonssimulator, og som foreleser i navigasjon på Høgskolen i Buskerud og Vestfold, og Fagskolen i Vestfold.

Han har sin teoretiske bakgrunn fra D5 Kystskipper, D3 World Wide fra Fiskarfagskulen på Aukra, D1 fra Tønsberg Maritime Fagskole, BSc i nautikk med valgfag i ingeniørmatematikk og hydrodynamikk fra Høgskolen i Vestfold og NTNU, og MSc i faglitterær skriving, med hovedoppgave «Praktisk navigasjonsteori/Eksempler på dynamiske problemer ved ugunstige kondisjoner», fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Sjøkaptein Johnsen har oppnådd følgende sertifikater, kvalifikasjons- og farledsbevis:
Dekksoffiser kl. 1, Sjøkaptein – GOC – DPO Certificate – Kvalifikasjonsbevis for hurtigbåtoperasjon – Farledsbevis, hele kysten – Proficiency as assessor

Han har tidvis tatt oppdrag som kaptein på hurtigbåt, og som DP Operatør i friperiodene og når han ikke har undervist. Fra tiden som lærer for yrkeskystskippere fikk han med seg følgende attest fra skolens leder:

«… I tillegg til selve undervisningen har Øystein hatt ansvaret for nytt undervisningsopplegg i forbindelse med endret eksamensform i faget skipslære for videregående skoler. Han har utarbeidet materiell både for lærere og elever som har vist seg å være svært effektivt, og gitt vår skole et karaktergjennomsnitt i faget godt over landsgjennomsnittet …»

Ferge- og charterbåtfart


Det ble ferge- og charterbåtfart på slutten av 1900-tallet. Fergen fra Drøbak til Oscarsborg gjorde unna overfarten på 7-8 minutter. Det var en hyggelig og variert tjeneste når elevene fra Befalsskolen for kystartilleriet hadde øvelser.

Bildet t.v. er tatt fra den stolte seilskuta SS Johanna, som senere sprang lekk og ble kjørt på grunn på Nesoddlandet.


Sjøkaptein Johnsen MNI, BSc, MSc, Assessor


SS Johanna nordover langs Nesoddlandet, juni 1999. (Foto: Øystein Johnsen)


På vei hjem fra Angola. Med John som lokal guide etter besøk i Apartheidmuseet i Johannesburg.


Kabellegging med BON Skagerak i Middelhavet.