Skole med erfaring

Sjøkaptein Johnsen har en variert bakgrunn som navigatør, fra egen charterbåtvirksomhet på 1980-tallet, ferge- og charterbåtskipper, fraktefart langs norskekysten, sandfrakt i Skagerrak og Kattegatt, fraktefart i Egeerhavet og Svartehavet, supply og ankerhandling i Nordsjøen, dypvannsoperasjoner utenfor Sørvest-Afrika, kabellegging i Det joniske hav, grøfting på vindmøllefarm utenfor kysten av Norfolk, og hurtigbåtfart ytterst i Oslofjorden.

Dårlig vær i Nordsjøen vekket interessen for bølgeteori
På offshorefartøyer i dårlig vær i Nordsjøen kom interessen for bølgeteori, og da BSc-studiet krevde et prosjekt, ble tittelen: «Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger».
BSc-prosjektet ble ferdigstillet etter et godt samarbeide med hovedveileder Halvor Schøyen, Ph.D i maritim logistikk, ekstern veileder Birger Enerhaug, seniorforsker ved SINTEF, og Dag Myrhaug, professor ved Institutt for Marin Teknikk, NTNU, som velvilligst viste vei mellom formlene i bølgeteorien.

Dynamiske problemer ved ugunstige kondisjoner
MSc-oppgaven i Faglitterær skriving ble levert med selvvalgt emne innen klassisk navigasjon, «Praktisk navigasjonsteori/Eksempler på dynamiske problemer ved ugunstige kondisjoner». I tillegg kom kravet om en reflekterende fagartikkel.

Undervisningsansvarlig for faget navigasjon
For sitt arbeide som undervisningsansvarlig i faget navigasjon, inkludert meteorologi og oseanografi, fikk Øystein følgende attest fra dekan Oddvar J. Kristiansen ved Høgskolen i Vestfold, før denne gikk av med pensjon våren 2013:

«… Øystein Johnsen er en god lærer som gjør sitt arbeid skikkelig. Gjennom årene har han kontinuerlig utviklet sine fag i takt med den fagtekniske så vel som den pedagogiske utvikling. Han utnytter pedagogiske IT-verktøy som Fronter og Question Tools meget godt og det er ingen overdrivelse å si at «hans del» av instituttets studietilbud «går på skinner», takket være hans innsats …»

Hurtigbåt Kanalbroen i Tønsberg – Engelsviken i Østfold.

Ankerhandling i Nordsjøen, MV Borgstein. (Foto: Ø. Johnsen)   

Installasjoner på 1100 m. dyp utenfor Angola, MV Jade. (Foto: Ø. Johnsen) 


Ekstrajobb i friperiodene: MS Euro Fjord (tidl. Trolltind), fraktet norsk grus fra Tønsberg til svenskekysten, og svensk secunda grus gjennom kanalene langt inn i Danmark. Samarbeide over landegrensene, femmanns besetning fra fem forskjellige nasjoner. Det meste ble kommunisert på tysk. F.v. russisk maskinsjef, norsk skipper, polsk overstyrmann og litauisk matros. (Foto: Den tyske kokken)


Stevner mot nord – i ballast og med akterlig trim. (Foto: Ø. Johnsen)