Dekksoffiser D1 Sjøkaptein/Dekksoffiser D3 – Fiskeskipper kl. AB
Dekksoffiser D5 Kystskipper – Fiskeskipper kl. B


Båtførerskolen tilbyr privatundervisning, men ikke eksamensrettet kurs i
– Dekksoffiser D1/D3 – Fiskeskipper kl. AB i fagene Navigasjon og Sjøveisregler og brovakthold.
– Dekksoffiser D5 Kystskipper – Fiskeskipper B i fagene Navigasjon, Sjøveisregler og brovakthold og Stabilitetslære.

Sjøfartsdirektoratet – sdir.no 
På siden til Sjøfartsdirektoratet finner du oversikt over godkjente skoler og kurssentre med eksamensrett:
Oversikt over maritime utdanningstilbud i Norge
…… Dekksoffiser kl. 1/3 (D1/D3) – View Report
……… Dekksoffiser kl. 5 (D5) – View Report
……… D5 Privatisteksamen uten simulator (ECDIS, ARPA og BRM) – View Report

Kystskipper
Dekksoffisersertifikat D5 gjelder for yrkesbåt inntil 500BT i Nord- og Østersjøfart, som fører, overstyrmann og vaktgående navigatør.
Foruten krav om fartstid, kreves minimum ROC sertifikat, sikkerhetskurs for sjøfolk på hhv 50 og 80 timer, og 40 timer medisinsk behandling.
Som privatist kommer i tillegg ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) 24 timer – ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) – BRM (Bridge Resource Management) 30 timer.
NB! I dag kreves det ingen godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet for gi undervisning til D5 som privatist, men det er bare godkjente skoler som har eksamensrett! 

Skole med erfaring
Sjøkaptein Johnsen har en variert bakgrunn som navigatør, fra egen charterbåtvirksomhet på 1980-tallet, ferge- og charterbåtskipper, fraktefart langs norskekysten, sandfrakt i Skagerrak og Kattegatt, fraktefart i Egeerhavet og Svartehavet, supply og ankerhandling i Nordsjøen, dypvannsoperasjoner utenfor Sørvest-Afrika, kabellegging i Det joniske hav, grøfting på vindmøllefarm utenfor kysten av Norfolk, og hurtigbåtfart ytterst i Oslofjorden.

Dårlig vær i Nordsjøen vekket interessen for bølgeteori
På offshorefartøyer i dårlig vær i Nordsjøen kom interessen for bølgeteori, og da BSc-studiet krevde et prosjekt, ble tittelen: «Dynamiske problemer med fartøy som følge av parametrisk resonans og andre belastninger i bølger».
BSc-prosjektet ble ferdigstillet etter et godt samarbeide med hovedveileder Halvor Schøyen, Ph.D i maritim logistikk, ekstern veileder Birger Enerhaug, seniorforsker ved SINTEF, og Dag Myrhaug, professor ved Institutt for Marin Teknikk, NTNU, som velvilligst viste vei mellom formlene i bølgeteorien.

Dynamiske problemer ved ugunstige kondisjoner
MSc-oppgaven i Faglitterær skriving ble levert med selvvalgt emne innen klassisk navigasjon, «Praktisk navigasjonsteori/Eksempler på dynamiske problemer ved ugunstige kondisjoner». I tillegg kom kravet om en reflekterende fagartikkel.

Undervisningsansvarlig for faget navigasjon
For sitt arbeide som undervisningsansvarlig i faget navigasjon, inkludert meteorologi og oseanografi, fikk Øystein følgende attest fra dekan Oddvar J. Kristiansen ved Høgskolen i Vestfold, før denne gikk av med pensjon våren 2013:

«… Øystein Johnsen er en god lærer som gjør sitt arbeid skikkelig. Gjennom årene har han kontinuerlig utviklet sine fag i takt med den fagtekniske så vel som den pedagogiske utvikling. Han utnytter pedagogiske IT-verktøy som Fronter og Question Tools meget godt og det er ingen overdrivelse å si at «hans del» av instituttets studietilbud «går på skinner», takket være hans innsats …»

Hurtigbåt Kanalbroen i Tønsberg – Engelsviken i Østfold.

Ankerhandling i Nordsjøen, MV Borgstein. (Foto: Ø. Johnsen)   

Installasjoner på 1100 m. dyp utenfor Angola, MV Jade. (Foto: Ø. Johnsen) 


Ekstrajobb i friperiodene: MS Euro Fjord (tidl. Trolltind), fraktet norsk grus fra Tønsberg til svenskekysten, og svensk secunda grus gjennom kanalene langt inn i Danmark. Samarbeide over landegrensene, femmanns besetning fra fem forskjellige nasjoner. Det meste ble kommunisert på tysk. F.v. russisk maskinsjef, norsk skipper, polsk overstyrmann og litauisk matros. (Foto: Den tyske kokken)


Stevner mot nord – i ballast og med akterlig trim. (Foto: Ø. Johnsen)